Informatie

Click here for English

Dreamweb
Culture Art  Articles News Links

 

 

 

Met Oceanie wordt hier bedoeld:MelanesiŽ,

MicronesiŽ  PolynesiŽ en AustraliŽ. 

WAAR LIGT DAT ?

Klik hier voor een kaart

 

 

 

Dreamweb is een oceaniŽ platform op het internet met een speciale focus op de Australische Aboriginal kunst en cultuur. Een doel van de Stichting is het opzetten van de virtuele tentoonstelling " Arts Pacific "

De kunst en de cultuur uit de regio OceaniŽ en in het bijzonder de Australische Aboriginal kunst en cultuur is de afgelopen jaren met enige regelmaat getoond aan een Nederlands publiek. De Stichting de Oude Kerk te Amsterdam organiseerde in 1999 een tentoonstelling van werk van de vermaarde kunstenares Emily Kame Kngwarreye en het Kindermuseum van het Tropenmuseum organiseerde in 1997 een zeer succesvolle tentoonstelling van een Aboriginal gemeenschap.

Het internet is een uitstekend middel geworden om educatieve taken over te nemen en de overheid stimuleert collectie-ontsluiting via het wereldwijde web. Het virtuele tentoonstellingsproject Arts Pacific combineert beide nieuwe ontwikkelingen. Collecties van volkenkundige musea worden gepresenteerd rondom een thema en voor leerlingen van het lager, middelbaar en voortgezet onderwijs wordt een educatief programma aangeboden.

De tentoonstelling en het educatieve programma wordt in nauwe samenwerking met de deelnemende musea, een instelling in de regio, deskundigen en onderwijsorganisaties en scholen gerealiseerd en gepresenteerd op Dreamweb, het internetplatform voor OceaniŽ.

Dit werelddeel is een onderwerp in het C.K.V domein intercultureel.  Door het bezoeken van de virtuele tentoonstelling en het doorlopen van het educatieve programma wordt inzicht verkregen in culturele verscheidenheid en cultuuruitingen binnen niet-Westerse culturen. De tentoonstelling zal ook aanleiding geven de eigen culturele gebruiken te her-onderzoeken rondom het thema en te vergelijken met de andere culturen die vertegenwoordigt zijn in Nederland.

De kracht van het hele project ligt in het feit dat de regio OceaniŽ onderbelicht is en op deze manier nog niet verbonden is aan een groter publiek in Nederland. Verder heeft het project een landelijke uitstraling, niet in het minst door het gebruik van internet. Door de afstemming met participerende scholen kan een praktisch en bruikbaar educatief programma ontwikkeld worden  wat meerdere jaren gebruikt kan worden. Tenslotte is het bij elkaar brengen van collecties van verschillende volkenkundige musea en de presentatie hiervan op internet uniek.

Partners in het Arts Pacific Project zijn:

Het Tropen Museum

Het Wereldmuseum, Rotterdam

:Het Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw te Groningen

 Het Aboriginal Art Museum, Utrecht

 Stichting Mundo Etnico, Tilburg

 Hogeschool Utrecht

 Aloysius Basisschool Amsterdam

Nova Lyceum Amsterdam

A Murriway : Australian Aboriginal Corporation te Brisbane, Queensland  

Centrum voor Mondiaal Onderwijs, Nijmegen

Kunstburo Lucien Lecarme te Amsterdam.


Contact voor meer informatie de Stichting  Dreamweb, e-mail: xs2you@hetnet.nl,        of bel:  +31-20-6793831

 

Dreamweb is an Oceania platform on the internet with a special focus on Australian Aboriginal art and culture.

This server is produced by the Dreamweb foundation and will expand rapidly in the next weeks with:

  • News
  • Oceania Links
  • Articles
  • Virtual gallery
  • travell and work in Australia
  • and more...........

thanks for your primarely visit and.........surf back soon on Dreamweb

Contact for more info Dreamweb Foundation, e-mail: xs2you@hetnet.nl, or phone: +31-20-6793831

 

 

 


De Woestijn


kangoeroe

Het Great barrier reef

Zijkant van Uluru

Aboriginal familie op weg naar huis